Τμήμα ΕΦΗΒΙΚΟΤμήμα ΕΦΗΒΙΚΟ

Προπονήτης : 
ΡΟΔΟΣ : Κουμέντος Α,Πέτσικας Μ,Μαχραμάς Π.,Αμπελάς Γ, Κλαδάς Α.,,Ορφανός Λ.,Πόλο Α.,Κάππος Α.,Ζαννέτος Ν.,Μπεκιάρης Ν., Κωνσταντινίδης Π.,Γκίνο Σπ.,
Νικηταράς Β.,Σαλπιγκτίδης Η.,Τζούρτζι Α.,Καντής Α.,Κοτιάδης Ι.,Σκούρας Α.,Κωσταδήμας Α.,Λεντής Μ.,Καλαντζάκης Σ.,Γκιόρκι,Τσεπέλε Α.,Ισμαίλη Τ.,