17 Δεκ 2010

Τιμωρία για Αγία Παρασκεύη

Το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ τιμώρησε τη Νίκη Βόλου και την Αγία Παρασκευή για παλαιότερες οφειλές σε ποδοσφαιριστές. Πιο συγκεκριμένα οι δυο ΠΑΕ θα χάνουν κάθε παιχνίδι στα χαρτιά μέχρι να εξοφλήσουν το χρέος τους ενώ παράλληλα τους αφαιρούνται και δυο βαθμοί.

Αναλυτικά η απόφαση του Οργάνου της ΕΠΟ

"Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά καθ’ ολοκληρίαν την από 16/08/2010 και με αρ. πρωτ. ΕΠΟ 23.660/16-08-2010 Αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Μάρκου Χατζηλιάδη κατά της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Π.Α.Ε. Γ.Σ.Β. Η ΝΙΚΗ».
Επιβάλει και ενεργοποιεί τις προβλεφθείσες δυνάμει της υπ’ αρίθμ. 75/2010 Απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της «Π.Α.Ε. Γ.Σ.Β. Η ΝΙΚΗ».

Ειδικότερα, επιβάλλει και ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ:

α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου ελληνικού Πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η ΠΑΕ εφεξής, ή στο επόμενο Πρωτάθλημα και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση στον αιτούντα ποδοσφαιριστή, του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα πέντε ΕΥΡΩ (3.915), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της προσφυγής στην καθ’ ης ΠΑΕ και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως του αιτούντα, καθώς και του ποσού των διακοσίων ΕΥΡΩ (200) για τη δικαστική του δαπάνη, συμφώνως με το διατακτικό της ήδη τελεσίδικης και εκτελεστής, κατ’ άρθρο 24§6, υπ’ αρίθμ. 976/2009-10 Απόφασης της Πρωτοβάθμιας (Α’) Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. και

β) την ποινή της αφαίρεσης δύο βαθμών.

2. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή Μιχάλη Μπανιά κατά της ΠΑΕ Αγία Παρασκευή. Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 68/2010 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της ΠΑΕ.
Ειδικότερα, επιβάλλει στην ΠΑΕ

α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου με την εκάστοτε κατηγορία ελληνικού πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η καθής από 14/12/2010 κι εφεξής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 826 ευρώ για δώρο Χριστουγέννων, νομιμότοκα, αφότου κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και μέχρι την πλήρη εξόφλησή του, του ποσού των 11.564 ευρώ ως νόμιμη αποζημίωσή του, νομιμότοκα, από την επίδοση της προσφυγής και μέχρι την πλήρη εξόφλησή του, καθώς και του ποσού των 200 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ΄ αριθμ. 174/2010 απόφασης της Α΄ ΕΕΟΔ της ΕΠΟ και


Β) την ποινή της αφαίρεσης δύο βαθμών".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου